avalik osa
Avaleht Kontrollkäigud Aruanded Abi Tagasiside Sisene

Kütuseseire andmebaas on osa arendatavast riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille üheks eesmärgiks on Euroopa Liidu direktiivide 93/12/EÜ, 98/70/EÜ, 99/32/EÜ, 2003/17/EÜ, 2003/30/EÜ ja 2005/33/EÜ nõuete täitmine, mis seisneb Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste keskkonnaparameetrite kvaliteedist ning tarbitud vedelkütuste kogustest ülevaate saamises ning meetmete rakendamises tagamaks ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eesti turul.

Euroopa Liidu direktiivid 98/70/EÜ ning 2003/30/EÜ bensiini ja diislikütuste kvaliteedi kohta, Directive on the Quality of Petrol and Diesel Fuels 98/70/EC, kehtestavad keskkonnaalased normid nii bensiini- kui diiselmootorites kasutatavatele kütustele. Euroopa Liidu direktiivid 93/12/EÜ ja 99/32/EÜ kehtestavad nõuded kütteõlide väävlisisaldusele. Nõuded laevadel kasutatavatele kütuste väävlisisalduse osas on kehtestatud Euroopa Liidu direktiividega 93/12/EÜ ja 2005/33/EÜ.

Kütuseseire andmeid vajavad mitmed eri asutused: Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Keskkonnaagentuur. Nende tööülesannete eripärast lähtuvalt, loodi ühtne riiklik kütuseseire andmebaas, mis tagaks kõigile asjasse puutuvatele asutustele ligipääsu vajalikele andmetele ning omaks avalikku osa üldsuse informeerimiseks. Eesti standardile EVS-EN 14274 vastavat riikliku kütuseseiret korraldab Keskkonnaministeerium Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kaudu. Kütuseseire andmebaasi haldab Keskkonnaagentuur.

Infosüsteemi sisselogimiseks ja küsimuste tekkimisel pöördu süsteemi administraatori poole. Helen Heintalu (Helen.Heintalu@envir.ee; tel: 733 0517).Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn   |   kaur@envir.ee
Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus